KÜÇÜK KIYÂMET

14 Eylül 1509'da İstanbul'u harâbeye çeviren büyük zelzele 13/14 Eylül Cuma gecesinde olmuş ve muhtelif fâsılalarla 45 gün sürmüştür. Bu büyük depreme "Kıyâmet-i Suğra" yâni küçük kıyâmet denilmiştir.

Bu zelzelede beş bin kadar insan ölmüş, 109 câmi ve mescitle 1300 ev yıkılmış, İstanbul sûrları ve Topkapı Sarayı harab olmuştur.

İstanbul ahalisi 45 gün boyunca bahçelerle, açık yerlerde yatmış ve padişah için saray bahçesinde "Çatma odalar" kurulmuştur.
İstanbul'un medrese, mektep, hastahâne, imâret, çarşı, su bendi vesâire gibi umumî binaları da harab olduktan başka deniz suları kabarıp İstanbul ve Galata sûrlarından taşarak bir çok mahalleleri seller içinde bırakmıştır.

İstanbul'un fecî manzarasına dayanamıyarak Receb ayının başlarında ikinci Bâyezid Edirne ve Dimetoka'ya gitmiş oralarını da perişan halde bulmuştur.

Yıkılan İstanbul'un yeniden inşâsı: Ev başına yirmişer akça toplanarak Anadolu ve Rumeli'den getirilen 77 bin işçi ve üç bin usta ile şehrin yeniden inşâsına başlanmıştır. Bu tarihten itibaren zelzeleye karşı tedbir olarak ahşap bina tercih edilmiştir.

İstanbul'un yeniden inşâ ve tâmiri 65 gün sürmüştür.

Bu tâmir ve inşâdan sonra İstanbul eskisinden daha güzel olmuş, şehircilik bakımından Bizans devrindeki İstanbul'un sonu ve Türk İstanbul'un başlangıcı olmuştur.

Fazilet Takvimi