Güzel Sanatlar Kraliyet Müzesi

Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi (Musees Royaux des Beaux Arts), farklı dönemlerden sanatçıların değerli eserlerinin sergilendiği bir Brüksel müzesidir. Brüksel gezilecek yerler listesinde ilk sıralarda yer alan bu müze, Musee d’Art Ancien, Musee d’Art Moderne ve Musee Magritte olarak üç bölümden oluşmaktadır. Belçikalı sanatçıların çalışmalarına ağırlıklı yer veriliyor olsa da dünya sanatçılarının eserlerini görmek de mümkündür.

Kraliyet Güzel Sanatlar Müzelerinde sergilenen koleksiyonlar Rubens, Rönesans/ Flaman Primitifler, Gerçekçilik, Yaşlı Pieter Bruegel, Altın Çağ/ 17. yüzyıl, Belçika İzlenimciliği, Gillion Crowet, Magritte ve Simgeciliktir. Müzede mutlaka görmelisiniz denen eserler arasında Ortaçağ yaşamının adaletsizliğinin betimlendiği “Otto’nun Adaleti”, 15. yüzyıl eseri ve İsa’nın çarmıhtan indirilişini anlatan “Yas”, İkarus’un çırpınışının anlatıldığı “İkaros’un Düşüşü”, Rubens imzalı “Aziz Livinus’un Şehit Olması”, Weyden’den “Burgonyalı Antony’in Portresi”, 1475 yılında yapılan “Aziz Sebastianus’un Şehit Olması”, Fransız devrimci Marat’ın bir suikastçi tarafından öldürülmesinin betimlendiği “Marat’ın Ölümü”, Jordaens imzalı “Kral İçki İçiyor”, Rubens’den “Dört Mağribi Portresi”, 1962 tarihli “Arnheim Hükümdarlığı” bulunmaktadır.