Rio de Janerio Ulusal Müze

Ulusal Tarih Müzesi, sömürge dönemlerinden imparatorluk zamanlarına kadar uzanan Brezilya tarihi müzesidir. Geniş bir resim koleksiyonu barındırır ancak diğer eserler bakımından aynı şeyi söylemek pek mümkün değildir.