BALKANLAR'DA OSMANLI VE SONRASI

Maxim Rodinson gibi ünlü bir oryantaliste asistanlık eden ve Fransa'da Devlet İlim Araştırma Merkezi'nde görev yapmakta olan Yugoslav asıllı Prof. Alexandre Popoviç, «Osmanlılar'ın Balkan milletlerine gösterdiği hoşgörüyü, günümüz Balkan devletleri Müslümanlar'a göstermiyor» diyor.

«Balkanlar'da İslâm», «İslâm'da Tarikatlar» gibi eserlere imzasını atmış olan Prof. Popoviç, bir Fransız muhabirinin Balkan ülkelerindeki Müslümanlar'ın durumuyla ilgili olarak sorduğu sorulara cevap verirken şöyle konuştu :

«Balkanlar'da Müslümanlar, ancak yoğun oldukları bölgelerde varlıklarını koruyabilmişlerdir. Az sayıda bulundukları yerlerde kendilerine hiç de hoşgörülü davranılmamıştır. Mesele, ya (İslâm'dan çıkarsın) ya da (Öldürülürsün) tehdidine kadar varıp dayanmıştır. Sözgelimi, Yunanistan'da ve Bulgaristan'da Osmanlılar'dan alınan bölgelerde, Müslümanlar ya Hıristiyan olmak, ya da kovulmak zorunda bırakılmışlardır. Fakat Balkanlar'da Müslümanlar, bugün varlıklarını sürdürüyorlar. Hıristiyanlık, milliyetçilik ve komünizm üçlüsünün tam üç cepheden yürütmekte oldukları saldırılara rağmen İslâm, akıllara durgunluk verecek bir güçle kendini korumuş ve direnmiştir. Hatta Yugoslavya'da şaşırtıcı bir İslâmî yükselişe bile şahit olmaktayız.»

Fazilet Takvimi