MUKADDES EMANETLER

Mukaddes Emanetlerin mühim kısmı Yavuz Sultan Selim'in Mısır´ı fethinde, İstanbul'a getirildi.

Bir kısmı, Yavuz'un halifeliğini ilânından sonra Mekke Emîri Seyyid Berekât tarafından gönderildi. Geri kalanı da parça parça toplanarak Hırka-i Saadet dairesine konuldu.Topkapı Sarayı'nda bulunan Mukaddes Emanetler şunlardir :

- Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselâmın hırkası, Uhud Harbinde şehid olan dişinin bir parçası, mübarek sakalının kılları, iki kılıcı, yayı, sancağı, ayak izi,, nâlini, teyemmüm taşı, Mısır Mukavkısı'na gönderdiği mektubu.

• Peygamberimizin sevgili kızı Hazreti Fâtıma´ nın seccadesi

• Peygamberimizin Halifeleri Hazreti Ebû Bekir Hazreti Ömer ve Hazreti Alinin birer, Hazreti Osman'ın iki kılıcı.

• Büyük sahabilerden Hazreti Zübeyr, Hazreti Ammar, Hazreti Cafer Tayyar, Hazreti Halid'übnü velid ve bazı zâtların kılıcı.

• Kabe'nin altın oluğu ile kilit ve anahtarları, Tevbe kapısının kanadı, Hacer-i Es'ad çerçeveleri, Davud Aleyhisselâm'ın kılıcı ve kıymetli mushaflar...

Fazilet Takvimi