NAKŞ-İ KADEM-İ SAÂDET

"Nakş-ı Kadem-i Saâdet" Resûlullah (s.a.v.) Efendimizin ayak izi demektir.

Topkapı Sarayı Hirka-i Saâdet Dairesi'nde Peygamber Efendimiz'in hâtırası olarak altı tane Kadem-i Şerif muhafaza edilmektedir.

Bunların yanı sıra Eyüp Sultan, Sultan 1. Abdülhamid ve 3. Mustafa türbelerinde de Kadem-i Şerifler bulunmaktadır.

Son derece dindar ve Resûlullah Efendimiz'e gönülden bağlı bir padişah olan Sultan 1. Ahmed Han Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ayak izi şeklinde murassa bir sorguç yaptırmış, ortasına da altın üzerine mavi minei le kendisine ait şu mısraları yazdırmıştı,

Nola tacım gibi başımda götürsem dâim.
Kadem-i resmini ol Hazret-i Şahı Resulün,
Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sahibidir.
Ahmedâ durma yüzün sür kademine o gülün,

Sultan Ahmed (r.a.) hazretleri, cuma ve bayram günlerinde ve diğer mübârek günlerde başına bu sorgucu takardı.

Fazilet Takvimi