PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V.) MEKTUBU TOPKAPI SARAYI'NDA

Peygamberimizin (s.a.v.) elçiler göndererek İslâm'a dâvet ettiği hükümdarlardan birisi de Mısır hâkimi Mu-kavkıs idi. Mukavkıs, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in mektubunu fildişinden ve ağzı mühürlü bir kutu içinde muhafaza etmişti. Hicretin 1267. senesinde Mısır'ın Ahmim beldesinde eski bir manastırdaki kıbt kitapları arasında bulunan bu mektubu, Osmanlı Sultanı Abdül-mecid Hân satın almış ve altın mahfaza içine yerleştirerek İstanbul'daki Topkapı Sarayı Mukaddes Emânetler kısmında muhâfaza altına almıştır.
Kahverengi bir deri üzerine siyah mürekkeple yazılmış olan mektup, on iki satırdır. Mektubun altında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in mührü bulunmaktadır.

Fazilet Takvimi