PEYGAMBERİMİZİN SU İÇTİĞİ KADEH-İ ŞERÎF

Saâdet asrının mutlu günlerinden birinde Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.), yanında ashâbından bazı zâtlar, Medîne'de bir yerden dönmektedir. Benî Sâide Sofası denilen mevkîde istirâhat etmek için otururlar. Allâh Resûlü (s.a.v.), Sehl ibni Sa'd'a (r.a.) dönerek "Yâ Sehl, bize su verir misin?" buyurur. Bu emri canına minnet bilen Hz. Sehl (r.a.) de tahtadan bir kap ile Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile ashâbına su dağıtır.

Sekiz yaşında iken Bedir Gazası'nda babasını şehid veren, Peygamber (s.a.v.)'in vefâtında 15 yaşlarında bir delikanlı olan, hicri 91 yılında 96 yaşında vefât ettiğinde "Medîne'de en son vefât eden sahâbî" unvânını alan Hz. Sehl (r.a.), o gün su ikrâm ettiği ağaçtan mâmûl kadehi hâtıra olarak saklar. Yıllar sonra, bir topluluğun içinde gösterdiğinde , orada bulunan Ömer bin Abdülazîz (k.s.) Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) su içtiği bu kâdeh- i şerîfi ister. Hz. Sehl (r.a.) de kadehi ona hediye eder.
Kadeh-i Şerîf günümüze kadar gelmiştir. Topkapı Sarayı Hırka-i Saâdet Dâiresi'ndedir. Çapı dıştan 20, içten 16 cm.; yüksekliği dıştan 8, içten 6
cm.; kalınlığı ise 2 cm.dir.

Zaman içinde yıprandığı, dağılacak gibi bir hâl aldığı için dışı gümüşle kaplanmıştır. Yıpranan kısımları da siyah bir madde ile doldurulmuştur. Dış kısmındaki kalem işi desenlerle bezeli gümüş kaplamanın etrâfını sülüs hattıyla Ayetü'l Kürsî yazılı bordür çevirir. Ağız kısmında ince bir yazı ile kadehin hikâyesi kayıtlı. Aynı kitâbe sülüs hattıyla bir madalyon şeklinde dip kısmında da yer alıyor.

Fazilet Takvimi