PÎRÎ REÎS'İN HARİTASI

Tarih kitaplarında, Amerika kıtasının 1492 yılında, Kristof Kolomb tarafından keşfedildiği yazılıdır. Halbuki bu kıtayı Osmanlılar önceden biliyorlardı. Bu hakîkat, büyük Türk denizcisi Pîrî Reis'in "Kitâb-ı Bahriye" isimli eserinde kaydedilmiş ve hicrî 872 (Milâdî 1465) yılında bulunduğu bildirilmiştir.
Pîrî Reîs'in 1513 yılında ceylan derisine 9 renkle çizdiği şâhâne haritalar, 1929 yılında Topkapı Müzesi'nin düzenlenmesinde meydana çıkmış ve bu şâhâne haritalar ilim dünyâsında şaşkınlık meydana getirmiştir. Dünyânın yuvarlak olduğunu da gösteren bu haritalar, yayınlanarak dünyâ milletlerinin tetkîkine sunulmuştur. Pîrî Reis, 1555'te vefât ettiği zaman, ardında, o güne kadar bilinmeyen birçok deniz bilgileriyle dolu ciltlerce eserle, bugün bile hayranlıkla seyredilen haritalar bıraktı. Pîrî Reis'in eserleri, çeşitli dillere çevrilerek basılmış ve onun şöhreti, bilhassa 20. asırda bütün dünyâya yayılmıştır. Pîrî Reis haritalarının husûsiyetlerinden bâzıları şunlardır:

1. Kıtalar, kıyılar, adalar, dağ sıraları, ova ve nehirler, son derece doğru çizilmiştir.

2. Haritalarda görülen Antarktika dağları, ancak 1952 yılında keşfedilebilmiştir.

3. Grönland'ın tek ada olduğu zannediliyordu. 5 asır sonra Pîrî Reis'in haritalarında aynen gösterildiği şekilde, son senelerde uzaydan çekilen fotoğraflarda üç ada olduğu kat'îleşmiştir.