SANCAK-I ŞERİF

Peygamberimiz zamanında kullanılan mukaddes sancak. Topkapı Müzesi'nde Mukaddes Emanetler arasında muhafaza edilmektedir. Siyah softan yapılmıştır. İstanbul'a gelişi hakkında çeşitli rivayetler vardır. «Ukab» adı verilen bu sancak Mısır Kölemen bey-lerinden. Hayır Bey tarafından. Sultan Selim Han'a gönderilmiştir. Diğer rivayete göre ise Sultan Selim Han, Mısır'dan dönüşünde, beraberinde getirmiştir. Başka bir rivayete göre ise 1593 senesindeki Avusturya Seferi'ne, Şam yeniçerileri ile birlikte gelmiştir.; Seferden sonra gönderilen Sancak-ı Şerif 1595'de gel-dikten sonra bir daha geri gönderilmedi.


Zamanla Sancak-ı Şerif eskiyince, Devlet-i Âliyye'de aslına göre üç sancak işletilmiş ve Sancak-ı Şerif parçaları bunların üzerine konmuştur. Bunlardan biri Hırka-i Şerifle beraber sefere götürülür, ikincisi Hazine-i Âmire'de, üçüncüsü yine hazinede saklanırdı.

Sancak-ı Şerif, Padişahla veya onlar bizzat sefere katılmadıkları zaman Sadr-ı Âzam ve Serdar-ı Ek-rem'le beraber sefere gönderilirdi. İlk defa Sancak-i Şerif, padişahla beraber 1596 yılında Eğri Seferi'ne | götürülmüştü.

Fazilet Takvimi