BAYRAM TAHTI

Tören tahtı ya da Bayram tahtı, Topkapı sarayı müzesi Hazine bölümünde sergilenen osmanlı tahtı; kimi kaynaklarda Damat ibrahim Paşa tarafından Murat lll'e armağan edildiği bildirilirken, kimi belgelerde de XVIII. yy.'ın ilk yansında yapıldığı belirtilmektedir. Dört yüz kilo ağırlığında altın levhalarla kaplı ve 954 topazla süslü olan bu görkemli taht osmanlı padişahlarınca bayram törenlerinde kullanılıyor, tören bitiminde tekrar hazinede saklanıyordu. Topkapı sarayı müzesi'nde sergilenen minyatürlerde Mustafa III, Selim III ve Mustafa IV bu tahtta otururken gösterilmektedir.

Kaynak: Büyük Larousse, Cilt 19, sf 11663