BABÜSSELAM

Topkapı Sarayının Ortakapı'da denilen ikinci kapısıdır. Fatih Sultan Mehmed Han zamanında sade bir biçimde yaptırılan bu kapının sağına ve soluna Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde iki kule eklendi.

Babüsselam ın biri dışa, öteki iç avluya açılan iki büyük kapısı arasındaki bölümüne "kapıarası" denirdi.

Kapıyı Kapıcıbaşı Ağanın idaresindeki "Bevvaban-ı Dergah-ı Ali" denilen kapıcılar korurdu. Babüsselam bugün Topkapı Sarayı Müzesinin giriş kapısı olarak kullanılmaktadır.

Suçlu devlet adamları ve sürgünler, padişah fermanının çıkışına dek burada hapsedilirlerdi. Padişah makamının başladığı yer olarak kabul edilen babüsselâmdan içeri girmek kurallara bağlıydı. Padişahtan başka hiç kimse buradan at üstünde geçemez, başta sadrazam olmak üzere bütün yöneticiler buraya adım attıkları andan itibaren yetkilerini kullanamazlardı.

- Topkapı Sarayının inşaa edildiği 15. yüzyılda yapılmıştır.
- Kuleleriyle 15 yüzyıl yapılarına benzemektedir.
- Kapı üzerinde Kelime-i Tevhid altında Sultan II. Mahmud Tuğrası, yanlarda da 1758 yılı onarımını belgeleyen kitabeler ve Sultan III. Mustafa'nın Tuğraları vardır.
- Kapının II. Avluya bakan cephesinde rokoko üslubu süslemeleriyle dekore ettirilen geniş bir revak bulunur.
- Bu kapıdan sedece Padişahlar atla geçerdi, diğerlerinin attan inmesi gerekiyordu.
- İkinci Avluda vezirlerin divanı vardı ve bu divan sadrazam yönetimindeki teşkilata bağlıdır.
- Bevvaban-ı Dergah-ı Ali denilen görevlilerce korunurdu. Amirlerine Kapıcı Başı denirdi.
- Kapının sağında konferans ve geçici sergi salonu, solunda müze çıkışı bulunur.