DÖRDÜNCÜ YER

Üçüncü avludan, biri kapalı üç geçitle dördüncü avluya geçiliyor. Köşkleri, bahçeleri ile dinlenme mahallini andıran bu bölümde, Lale Devrinin önemli eğlenceleri gerçekleştirilmiş. Birbirlerinden setlerle ayrılan köşkler, alanlar arasına yerleştirilmiş fıskiyeli havuzlar göz okşayan sanatsal değerler arasında görülüyor.