BAĞDAT KÖŞKÜ

Topkapı Sarayının en zarif köşkü olarak nitelendirilen sekizgen planlı yapı, IV Murat tarafından Bağdat seferini anıtlaştırmak için 1639 da yaptırılmış. Köşk geniş saçaklı olup kuzey bölümü sütunlar üzerine oturtulmuş. Duvarlarında zarif ve çok değerli çiniler, çini üzerine yazılı ayetler, ahşap üzerinde sedef kakma örnekleri burada da görülüyor.