III. AHMET'İN KÜTÜPHANESİ

Sultan III. Ahmet (1703-30) tarafından 1719 yaptırılan kütüphanede, saray olarak kullanılan zamanda Türkçe, Arapça, Farsça olmak üzere 3515 yazma eser bulundurulmuş.
Kitapların nemden korunması düşünülerek kütüphane zemin kat üzerine inşa edilmiş, merdivenle çıkılan dar bir revak ve önünde güzel bir çeşme ilave edilmiş. Okumak için gerekli olan aydınlığa kavuşması amacıyla yapının bol pencereli olması sağlanmış.