Topkapı Müzesi

İSTANBUL'UN KIYMETİ VE FETHİN EHEMMİYETİ

İstanbul ki tarihte birçok devlete, imparatorluğa pâyitahtlık etmiş ve bu hususiyeti ona pekçok kültürün bir araya gelip sergilendiği bir kültürler meşheri, bir ortak medeniyetler havzası olma pâyesini kazandırmıştır.

İNSANLIĞIN EN MUHTEŞEM HÂRİKASI

Osmanlı ictimâî (sosyal) yapısı üzerine mütehassıs olan Erlanyen Üniversitesi profesörlerinden Hutterroht'a:

"Osmanlı Devleti, geniş topraklarını ve üzerindeki çeşitli kavimleri, Topkapı Sarayı'ndan mükemmel bir şekilde idare ediyordu. O saray da batıdaki en mütevazı bir derebeyinin sarayı kadar bile büyük değildi.

Bu nasıl oluyordu?" diye sorulduğunda, Profesör Hutterroht'un:

İçeriği paylaş