St.Paul Anıt Müzesi

St. Paul Anıt Müzesi, Ortodoks Arap-Rum Cemaati tarafından 1850 tarihinde yaptırılmıştır. 1993 yılına kadar farklı amaçlı olarak kullanılan taşınmaz 1994 yılında Kültür Bakanlığına tahsis edilmiş ve St. Paul Anıt Müzesi ismi ile adlandırılmıştır.

St. Paul Müzesi ve çevresinde 1997-2001 yılları arasında restorasyon çalışmaları yapılmıştır. St. Paul Anıt Müzesinde başlatılan restorasyon çalışmalarıyla birlikte, çevre düzenleme projesi kapsamında Anıt Müze çevresinde yer alan taşınmazlar Kültür ve Turizm Bakanlığımızca kamulaştırılmıştır. Restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları 2001 yılında tamamlanmış ve St.Paul Anıt Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

Üç nefli dikdörtgen plana sahip kilisenin orta nefi tavanında Hz. İsa, İncil yazarları Yohannes, Mattios, Marcos ve Lucas ile bir göz motifi ve bir kuş figürünün freskleri bulunmaktadır. Apsisin üst kısmında yer alan pencerenin iki yanında ise manzara ve melek tasvirleri yer almaktadır.

Kilisenin kuzey doğu köşesinde çan kulesi mevcuttur. St.Paul Anıt Müzesine ziyarete gelen yerli ve yabancı gruplar dini ayinler de gerçekleştirmektedirler.