Alagöz Karargah Müzesi

Alagöz Başkomutanlık Karargâhı Müzesi, Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Alagöz Köyü’ndedir.

Kurtuluş Savaşı döneminde düşmanın Polatlı yakınlarına kadar ilerlemesi üzerine Batı Cephesi Komutanlığı, Alagöz Köyü’nü Cephe Karargâhı olarak seçmiş, köy halkından olan Türkoğlu Ali Ağa’ya ait çiftlik evi de karargâh olarak kullanılmıştır.

Atatürk, Büyük Nutuk’unda da: (12 Ağustos 1921 günü Ekan-ı Harbiye-i Umumiye Cephe Karargahına gittim…) diyerek, 23 Ağustos 1921’den 13 Eylül 1921 tarihine kadar 22 gün, 22 gece aralıksız devam eden Sakarya Meydan Savaşı’nı bu karargâh binasından idare etmiş, yine onun ifadesiyle: (Cihan tarihinde ender olan büyük bir meydan muharebesinin) bütün planlarını bu binada hazırlamış, tarihi kararlarını burada vermiştir.

Savaş sonrası bina, sahipleri olan Ali Türkoğlu ve oğulları tarafından 1965 yılına kadar ev olarak kullanılmış, 1965 yılında varisleri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir. 1967 yılında, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Anıtkabir Müze Müdürlüğü’ne devredilen tarihi binanın restorasyonu yapılarak müze haline getirilmiştir.

10 Kasım 1968 tarihinde sadece üst katı tanzim edilerek ziyarete açılan yapı, 1 Mart 1982’de Genelkurmay Genel Sekreterliği’ne bağlı Anıtkabir Komutanlığı’na devredilmiştir. Alt kat odaları ise 1983 yılında yapılan yeni bir düzenlemeyle teşhire açılmıştır.

Giysi Odası, Kitaplık ve Hatıra Eşya Odası, Zabitan Yemek Odası, Mutfak, Muhabere Odası, Başkumandanlık Odası, Kurmay Heyeti Odası, Dinlenme Odası, Yaverler Odası, Atatürk’ün Yatak Odası, Atatürk’ün Yemek Odası ve Hizmet Eri Odası olmak üzere 12 odadan oluşan bina iki katlıdır. Yapımında taş ve kerpiç kullanılmış, ahşap çatısı kiremit ile örtülüdür.

Girişte, Sakarya Savaşında kullanılmış makinalı tüfekler, savaş malzemeleri ve Atatürk fotoğrafları; Üst katta ise, Salondaki vitrinlerde Atatürk’e ait eşyalar bulunmaktadır. Başkumandanlık Odası, Atatürk’ün Yatak Odası ve yaverlere ait odalar aslına uygun şekilde döşenmiştir.