Adana Arkeoloji Müzesi

Adana Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin en eski ve sergilediği eserlerle en geniş kapsamlı müzelerinden bir tanesidir. Müzede sergilenen eserler arasında neolitik, kalkolitik, bronz, proto - Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı devirlerine ait çok sayıda örnek olduğu gibi; bazı Asur, Fenike ve Ermeni eserleri de müzede ziyaretçilerle buluşmaktadır.
Adana`nın tarihini barındırıyor: Arkeoloji Müzesi
Adana Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin en eski on müzesinden birisidir. Adana'nın ve bütün Çukurova'nın tarihi eserlerinin sergilendiği Müze, ilk defa 1924 yılında Alyanazade Halil Kamil beyin idaresinde Taşköprü civarındaki Caferpaşa Camii'nin Medresesinde açılmıştır. Bir kaç yıl sonra Kuruköprü semtindeki Rum Kilisesine taşınmıştır. Bu binanın da kısa bir süre sonra küçük gelmesi üzerine kilisenin apsis kısmı yıkılarak buraya kâgir bir ek yapılmıştır.

1937 yılında o zamanki Müze Müdürü Ali Rıza Yalgın Çukurova'nın etnografyasını dile getirmek amacıyla müzeye yeni bir seksiyon eklenmiş, böylece Adana Arkeoloji Müzesi aynı zamanda bir "Etnografya Müzesi" halini almıştır.

Adana`nın tarihini barındırıyor: Arkeoloji Müzesi

Adana Arkeoloji Müzesi'nde, Tarsus-Gözlükule, Mersin-Yümüktepe, Milis, Karatepe, Soğuksutepe gibi höyük ve iskan yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarda çıkan eserler ile Adana ve çevresinden derlenen eserler bulunmaktadır. Bu eserler, prehistorik (tarih öncesi), Hitit, Asur, Fenike, Frig, Helenistik, Roma ve Bizans devirlerine ait heykel, kitabe, lahit, stel, mimari parçalar gibi taş eserler, pişmiş topraktan yapılmış çanak, çömlek, çeşitli kaplar, silindirik ve magma mühürleri, madeni paralar ve diğer arkeolojik buluntulardır.

Müzede sergilenmekte olan çok sayıdaki Neolitik, Kalkolitik, Bronz, Proto-Hitit, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı devirlerine ait eserlerinin yanı sıra, az miktarda Asur, Fenike ve Ermeni eseri de müzede sergilenen eserler arasında bulunmaktadır. Bu eserler, heykel, kabartma, kitabe, mezar taşı, sütun, lahit, küp, çanak - çömlek, tablet, silah, meskukat, elbise, ev eşyası, çalgı gibi eserlerdir. Çoğu kazı yoluyla, az bir kısmı da halk tarafından tesadüfen bulunup müzeye getirilen arkeolojik ve etnografik nitelikteki eserlerdir.

[Adana`nın tarihini barındırıyor: Arkeoloji Müzesi]

Bahçede Sergilenen Eserler

Müze girişinde hitit dönemine ait kapı arslanı Silifke-Taşucu'ndan ve Uzuncaburç'tan getirilen iki adet Augustus heykeli ile zengin çelenkli lahitler, küpler, mancınık gülleri, yazıtlar, sunaklar ve çeşitli mimari parçalar sergilenmektedir.

Giriş Katında Sergilenen Eserler

Müzenin giriş katındaki bölümü, taş eserler salonudur. Bu salonda bulunan ve Troya savaşlarını yüksek kabartma biçiminde betimleyen mermer "Akhilleus Lahdi", Tarsus'tan getirilmiştir. Ayrıca Seyhan baraj gölünde kalan Augusta Antik Kenti'nden getirilen ve üzerine Medusa figürü bezenmiş olan lahit ile Karataş/Magarsus Antik Kenti'nden getirilen insan boyutlarındaki bronz Karataş Heykeli, bu salonun en çok ilgi gören eserlerindendir.

[Adana`nın tarihini barındırıyor: Arkeoloji Müzesi]

Kronolojik Eserler Salonu

Kronolojik eserler salonu, ilk çağlardan Osmanlı dönemine kadar Çukurova'da kurulan uygarlıklara ait eserleri kapsamaktadır. Sergilen eserler arasında adak eşyaları, kap, kandil, tanrı, tanrıça, insan ve hayvan figürleri de bulunmaktadır. Adana'nın Tepebağ Mahallesi'nde bulunan "Lir Çalan Orpheus Mozaği" de bu salondadır.

Bölgesel Eserler Salonu

Adana Müzesi'ne ait olup, kazılar ve satın alma yoluyla gelen eserler, Bölgesel Eserler Salonu'nda sergilenmektedir. Zengin formlu cam örnekler, Selçuklu çinileri ve çeşitli uygarlıklara ait mühürler de bu salonda yer almaktadır.

[Adana`nın tarihini barındırıyor: Arkeoloji Müzesi]

Sikke, Mühür ve Mücevher Eserler Salonu

İlk defa paranın görüldüğü Lidya dönemiyle, bundan sonraki çeşitli dönemlere ait sikkeler, takılar ve Adana'nın ilçelerinde bulunan defineler bu salonda sergilenmektedir. Hitit İmparatorluğu dönemine ait "Dağ Kristali Heykelciliği" çok ilgi görmektedir.