Iassos Balık Pazarı Açık Hava Müzesi

1.
İasos Karya ve yöresinin en eski şehirlerinden biri olan İassos bugün Güllük körfezinin kuzey kıyısındaki Kıyıkışlacık ( Kurin ) köyüdür .

İassos kıyıya çok yakın , kayalık küçük bir ada ile bu adanın karşısındaki alanda kurulmuştur . Adanın çevresi 2,5 km . yüksekliği 70 m. dir. Zamanla ada karayla birleşerek , yarım ada halini almıştır .

İassos ’ un Yunanistandan gelen göçmenler tarafından kurulduğu ve yörede bulunan sikkelerde , sakallı bir kişinin başı üzerinde “ kurucu İassos ” diye yazdığı bilinmektedir .

Bu nedenle şehrin adının bu kişiden geldiği düşünülmektedir .

Şehir hakkındaki araştırma kitaplarında M.Ö. V.yy ' a kadar hiçbir bilgi yoktur . Bu yy. da İassos , Perslerin Sart Satrapı Amorges ’ in eline geçmiş ve Pars savaşları sırasında Atina’ya karşı koymuştur . Bu yüzdendir ki ; M.Ö. 412 yılında Isparta ve birlikçileri tarafından egemenlik altına alınmıştır . Daha sonraları 403 ’ te Isparta ile anlaşma yapan İassos tekrar yağmalanmıştır .

M.Ö. 386 yılında yapılan kral barışı ile Perslere geçtiğini bildiğimiz şehir, İskender’in saldırısından sonra da çoğrafi yeri nedeniyle generalinin hücumuna uğramış ve M.Ö. 313 yılında Ptolemis tarafından egemenliğine son verilmiştir .

İassos sırasıyla Selevkilerin , Alinda beyi Olympikhos’un , M.Ö. 201’ de Mekodonya kralı V. Philip’in , III. Antiohos’un , M.Ö. 219 yılında ise Romalıların Asya eyaletini kurmasıyla Roma’nın eline geçmiş , İmparatorluğun 3. derece şehrinden biri olmuştur . Ancak kesin olarak bilinen o ki , İassos hiç birinin egemenliğinde uzun süre kalmamıştır . Şehrin en dikkat çeken yerlerinden biri olan surları , 19.yy’a kadar sağlam yapısını korumasına rağmen günümüzde bu surlardan eser kalmamıştır .

KALE

Adanın tam tepesinde limana hakim durumdaki kalenin içinde tipik bir ortaçağ kulesi ve büyük bir sarnıç da bulunmaktadır . Kale duvarları dıştan yuvarlak ve kare kalelerde desteklenmiştir .

TİYATRO

Şehrin bu eski yapıtı kuzey-doğuya bakar . Seyirciler kısmı yuvarlatılmış kesme bloklardan yapılmıştır . Sıralar ise beyaz mermerdir . Bu gün yıkık bir durumda olan sahne binası ise , daha sonraki devreye aittir .

ORDUGAH

Ada sahilinde ve batı sırtındadır . Kurşuni renkte yerli kalkerlerden yapılmıştır ve taş bloklar aynı büyüklükte değildir . Duvarların iç tarafında kuleler olup her kule arasında üç burç bulunmaktadır .

BALIK PAZARI

Roma dönemine ait en ünlü mezar , halk arasında balık pazarı olarak bilinmektedir . Balık pazarı Anıt Mezarı , 1993 yılı sonunda restore edilmeye başlanmış , 11 Ağustos 1995 tarihinde “ Balık Pazarı Açıkhava Müzesi " olarak ziyarete açılmıştır.
İassos kazıları 1960 yılında Prof.Dr.Doro Levi başkanlığındaki İtalyan arkeoloji heyeti tarafından başlatılmış olup , halen Dr.Fede Berti tarafından devam ettirilmektedir .