Sırçalı Medrese (Mezar Anıtları Müzesi)

Yine Konya'daki Selçuklu Devri eski eserlerinden Sırçalı Medrese'de 1242 yılında Bedreddin Muslih tarafından yaptırılmıştır. 1960 yılında açılan ve Mezar Anıtları Müzesi olarak kullanılan Sırçalı Medrese, çinilerle süslü medreselerden birisidir. Konya şehrinde kamulaştırılan mezarlıklardan toplanan tarihi ve sanatsal açıdan değerli mezar taşları Selçuklular Devri, Beylikler ve Osmanlılar Devri'ne göre tasnif edilerek teşhir edilmektedir. Ayrıca Mezar taşları, şekil, motif ve yazı karakterleri de göz önüne alınarak kronolojik sıraya konulmuştur.