Haluk Perk Müzesi

HALUK PERK kimdir? 1958 İstanbul doğumlu, evli ve iki çocuk babası Halûk PERK, İ.Ü.Hukuk Fakültesinden iyi derece ile 1979 da mezun olmuştur. 1983 yılında İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Mali suçlar ve Bankacılık” üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.Serbest avukatlık mesleğini yapması yanında Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisidir. Halen, İstanbul Arkeoloji Müzelerine bağlı koleksiyoncudur. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığından izinli HALÛK PERK MÜZESİ isimli bir müzesi vardır. Eşi de Türk İslam Eserleri Müzesine kayıtlı koleksiyoncu olup Selçuklu dönemi eserler toplamaktadır. 2000 yılında Türkiye’de ilk defa özel bir koleksiyonun İstanbul Arkeoloji Müzelerinde sergilemesini gerçekleştirmiştir. Sergisi yaklaşık 700 eserle açılmış ve basında geniş yer bulmuştur. 1999 yılında Arkeolojik eser toplayan koleksiyoncuları bir araya getirmeyi amaçlayan kısa adı K O L D E R (Koleksiyoncular Derneği) olan ARKEOLOJİK ESER KOLEKSİYONCULAR DERNEĞİNİ kurmuştur. Halen Derneğin Başkanı olan Halûk Perk değişik konularda araştırma yapmakta ve eserlerini akademisyenlerle müştereken veya tek başına yayınlamaktadır. Koleksiyonundaki eserler ile ilgili pek çok yayını vardır. Uluslar arası ve Ulusal sempozyumlarda bildiriler sunmuştur. Aynı zamanda TÜRK NÜMİSMATİK DERNEĞİNİN Yönetim Kurulu Üyesi ve Yayın Kurul Başkanıdır. Halûk Perk tarafından verilen bildiriler ; 1. XXXVIII. ULUSLARARASI TIP TARİHİ KONGRESİ Türk Tıp Tarih Kurumu tarafından 1 – 6 Eylül 2002 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir. Bu kongrede “ Halûk Perk Koleksiyonundan Seçme Bir Kısım ANTİK DÖNEM TIP ALETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME “ başlığı altında sunduğum bildirimde bilinmeyen birçok yeni tıp aletini tanıttım. Ayrıca, Swiss Otel’de bu kongre kapsamında, Anadolu kültürünü tanıtmaya ve yabancı akademisyenler yönelik etnografik eserlerden oluşan bir sergi açılmıştır. 2 . VII. ORTAÇAĞ SANAT TARİHİ SEMPOZYUMU Mimar Sinan Üniversitesince 7-9 Nisan 2003 Tarihlerinde düzenlenmiştir.“XIV. yy. ilk yarısında Anadolu’daki paralar üzerinde görülen bir kısım damgalar” başlıklı Nümismat Hüsnü Öztürk’ le müştereken sunduğumuz bu bildiri de şimdiye kadar gayrı islamî bilinen pek çok damganın Karaman Devleti tarafından kullanıldığı ispatlanmıştır. 3. VIII. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ Türk Tıp Tarihi Kurumunca 16-18 Haziran 2004 tarihlerinde Sivas – Divriği’de düzenlenmiştir. “ Haluk Perk Koleksiyonunda bulunan bir kısım antik dönem ecza aletleri buluntusu “ başlıklı bildiri sunulmuştur. 4. ULUSLAR ARASI DAĞLAR VE VADİLER SEMPOZYUMU Yüzüncüyıl Üniversitesince düzenlenen uluslar arası bu sempozyum 9-13.08.2004 tarihleri arasında Van’da yapılmıştır. Bu sempozyumda bir kısım eserlerinin tanıtımı dışında koleksiyonculuğun nasıl yapılması gereği ve kültür varlıkların korunmasında ne gibi faydalarının olduğu anlatılmıştır. Televizyon Programları 1. 2001 yılında TRT 2 “Gide Gide GAP“ programı içersinde onar dakikalık bağımsız bölümler halinde danışmanlığını ve sunuculuğunu yaptığı “KOLEKSİYONCU GÖZÜYLE“ isimli özel koleksiyoncuları ve koleksiyonlarını tanıtan on tane programa katılınmış ve Koleksiyonculuğunun nasıl yapılması gerektiğini anlatılmıştır. 2. 2003 yılı Kasım ayında TRT 2 yayınlanan 6 bölümlük “ KOLEKSİYONLAR “ isimli programın DANIŞMANLIĞINI YAPARAK ayrıca koleksiyonu ve arkeolojik eser koleksiyonculuğu anlatılmıştır. Ayrıca, pek çok televizyon programlarına katılarak ve yazılı basın da kültür varlıkların talanına dikkat çekilmiş, kültürümüze nasıl ve neden sahip çıkılması gereğine ait görüşler bildirilmiştir.