Aydınlatma ve Isıtma Araçları Müzesi

Tarihin en eski buluşlarından biri şüphesiz ki ateşin bulunmasıdır.
Müzenin kurucusu Mehmet Yaldız’ın daha 12 yaşındayken bulduğu kandil sayesinde aklına takılan; “acaba yüzyıllar önce insanlar nasıl aydınlanıyordu?” sorusu onu, çeşitli araştırmalara ve koleksiyonculuğa yönlendirdi. 18 yaşına geldiğinde de müze kurmaya karar verdi. Mehmet Yaldız yaklaşık 40 yıl sonra bu hayalini gerçekleştirdi. “Çağlar boyu Aydınlanma ve Isıtma Araçları” adlı dünyanın ve ülkemizin ilk ve tek özel müzesini; bünyesinde iki bini aşkın, geçmişe ilişkin nadide parça bulunmaktadır. Bu parçaların çoğu ANADOLU’dan olmak üzere, muhtelif ülkelerden toplanmıştır.

Tarihin en eski buluşlarından biri şüphesiz ki ateşin bulunmasıdır. Ateşin bulunması bugünkü verilere göre 1.000.000 yıl öncesine gitmektedir. Ateşin bulunmasının ardından öncelikle meşaleler, daha sonra da kandiller bulunmuştur. 30-32 bin yıllık BUZUL ÇAĞI kandilleri denilen ve içleri çukur olan taş kandillere, çeşitli yağlar doldurularak ışık elde edilmiş, daha sonra da, 10-15 bin yıl öncesine ait pişmiş toprak kandiller bunu takip etmiştir. 4.500-5000 yıl önce demir ve camın bulunmasıyla; günümüze kadar çeşitli medeniyetler, bunlardan ısıtma ve aydınlatma aracı yapmışlardır. Bitkisel ve hayvani yağlar ile yeryüzüne çıkan ve taş yağı denilen tabii yanıcılar o günün sanat ve mekanik anlayışına göre birçok aydınlatma ve ısıtma araçlarında kullanılmıştır.

Bu konu ile ilgili birçok aydınlatma ve ısıtma aracı 65 yıllık bir çalışma ile bir araya getirilmiştir. İnsanlığın elektriğin bulunmasına gelinceye kadar, bu keşiflerin düşündürücü bir şekilde ortaya konulduğu bu müze her yaştaki insana geçmiş ile geleceği yansıtan bir ışık tutmaktadır.

Müzede bulunan parçalar:
• Çeşitli meşaleler ve kandiller,
• En eski örneklerden günümüze kadar şamdan çeşitleri,
• Kolza yağı, gazyağı, ispirto, benzin, karpit ve çeşitli bitkisel yağlardan aydınlatma ve ısıtma araçları,
• 6-10 bin yıllık buğdayın ekmek olmasını anlatan araç ve gereçler,
• Çeşitli din ve inanışlara ait tılsım, büyü ve nazarlıklar,
• Anadolu tuğlaları koleksiyonu ve ilk bulunan matkaptan, günümüze kadar kullanılan matkaplar,
• Çekül, su terazisi ve birçok eski buluşlara ait örnekler.