Mudanya Tahir Paşa Konağı Müzesi

18.’inci yüzyıl konaklarının en güzel örneği olan Tahir Paşa Konağı, iki katlıdır. Planı çok değişiklik geçirmiş, eski halini kaybetmiştir. 1985 yılında restore edildikten sonra, bir süre ziyaretçiye açık tutuldu, fakat daha sonra kapatıldı.

Mudanya’da 1985 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kamulaştırdığı ve 2013 yılında Mudanya Belediyesi’ne devredilen Tahir Paşa Konağı, Tahir Paşa’nın torunu hayırsever işadamı Agah Bursalı’nın desteğiyle restore edilerek, Kent Müzesi olarak Temmuz 2013′te faaliyete geçirildi.

Tahir Paşa Konağı’nın, vitraylı pencereleri, tavan ve duvarlardaki bitki ve geometrik süslemeler görülmeye değerdir. Konağın alt katı sergi salonu ve başkanlık makamı, üst katı ise kent müzesi olarak kullanılmaktadır.

Tahir Paşa Konağı - Mudanya Kent Müzesi

Tahir Paşa Konağı - Mudanya Kent Müzesi18 odalı konakta, bir bölümü Fransa’dan getirtilen Tahir Paşa’nın bugüne kadar Bursa’da himaye edilmiş olan eşyaları sergilenmekte. Müzede oluşturulan Girit odasında ayrıca, ilçede yaşamış Giritlilere ait fotoğraflar ve mübadele zamanında yanlarında getirdikleri şişlerle örülmüş Girit dantelleri ile Kent Konseyi bünyesinde açılan Girit Danteli kursunda kursiyerlerin yaptıkları ürünler de sergileniyor.

Duvar yüzeyleri malakari alçı süslemelerle kaplıdır. Panoların içi, çiçek motifleriyle süslenmiştir. Odanın bir duvarını kaplayan yüklük ise kalem işleri ile süslenmiştir. Odanın dış kapısında 1138H./1725 M. tarihi yazmaktadır

Tahir Paşa kimdir?

1830’larda Mudanya kazası Voyvodası Tahir Ağa, 1840’larda eyalet meclisine 500 kuruş maaşla üye olarak girmiş, devlet ricalinin tavsiyesi hükümet tarafından da uygun görülünce kendisine 1843’te “kapıcıbaşılık” rütbesi verilmiştir. Hakkındaki olumsuz iddialarla uzaklaştırılışından dört yıl sonra servet ve nüfusuyla orantılı biçimde resmi statüsünü yükselterek 1849 işlevi değişen meclislere tekrar girmiştir. 1861 yılında Rumeli Beylerbeyliği payesiyle kendisine paşalık rütbesi de verilerek Hüdavendigar eyaleti Mutasarrıflığı’na tayin edilmiştir. 1288 tarihli Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi’nde, Bursa’dan Saadetlü Tahir Paşa Hazretleri’nin 27 Kasım 1861-30 Mayıs 1862 tarihleri arasındaki 6 aylık mutasarrıflı gösterilmiş, “rahmetü’l-aleyh” ibaresiyle o sırada hayatta olmadığı belirtilmiştir. Eyüp Sultan Haziresi’ne defnedilmiştir.