Bursa Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi

Bursa’da yer alan Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi, Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olma özelliğine sahiptir. 17 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan eski bir ipek fabrikası; 1998-2002 yılları arasında Tofaş firması tarafından restore edilerek, 28 Haziran 2002 tarihinde müze olarak ziyarete açılmıştır. Müzede geçmişten günümüze, Anadolu’nun araba sanayisi ve kültürü adeta bir zaman tüneli yolculuğuyla ziyaretçiye sunulmaktadır.

Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi girişinde ilk olarak, 2600 yıl öncesine ait Üçpınar Tümülüsü ve tümülüsün içinde araba parçaları ile tekerlek parçalarının kalıntıları yer almaktadır. Müzenin sonraki bölümünde ise fayton ve at arabası imalatının yapıldığı bir dükkan bulunmaktadır. Bu dükkanda yer alan malzemeler orijinal olup bir at arabası imalatının ne kadar uzun sürebildiği gözler önüne serilmektedir. At arabası imal edildikten sonra; arabanın deri ve koşum takımları gibi aksesuarlarının eklendiği, saraçevi denilen bölüm de müzede yer almaktadır.

Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi’nin sonraki bölümünde, Anadolu’nun çeşitli dönemlerine ait orijinal arabalar bulunmaktadır. Burada farklı şehirlerden getirilen at arabalarını, öküz arabalarını; bu arabaların fren sistemini, çark sistemini ve makaslarını görmek mümkündür. Ayrıca bu arabaların üzerinde yer alan süslemeler muazzam bir işçilik eseri olup müzeye gelen ziyaretçileri oldukça şaşırtmaktadır. Tarih boyunca Anadolu’da arabalar konusundaki en önemli gelişme ise at arabalarından ve öküz arabalarından faytona geçişin yaşandığı döneme denk gelmektedir. Bu dönemde faytonlarla beraber, araç yapımında sadece ahşap ve demir değil deri ve panzot da kullanılmaktadır. Faytonların üzerine tenteler örtülüp günümüz arabalarının farları gibi her iki yanına fenerler eklenmektedir.