Bursa Kent Müzesi

“Bursa Kent Müzesi’nin” hedefi, yaklaşık 7000 yıllık geleneksel Anadolu ve Osmanlı kültürünün oluşumu ve gelişimi sürecinde öncü kent kimliğini taşıyan Bursa’da kentlinin ve kenti ziyaret eden turistlerin bu birikimi görerek ve hatta yaşayarak öğrenebileceği bir kent müzesi oluşturmak ve özellikle çocuk ve gençlere hemşehrilik bilinci aşılamak olmuştur.

Özellikle ipekçilik ve dokumacılık merkezi olarak ün yapan Bursa aynı zamanda hanları, kaplıcaları, türbeleri, hamam ve çeşmeleri ve Cumhuriyet dönemine ait birçok özgün yapısıyla da eşsiz bir tarihi mirasa sahiptir.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Dönemi üç yönetim yapısından biri olan Eski Adliye Binası, 1926 yılında Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından yapılmıştır. Adliye Binası’nın toplam 2010 m2 alanı olup, bodrum+2 kattan oluşmaktadır. 1. Ulusal Mimarlık Dönemi özelliği taşıyan yapı, Adliye Makamının yeni binasına taşınmasıyla boşaltılmıştır. Alanın imar planında kültür alanı olarak belirlenmiş olması ve de kent merkezinde, Atatürk Anıtı’nın hemen arkasında kolay erişilebilir bir noktada konumlanmış olması nedeniyle, yapının Kent Müzesi olarak restore edilmesi fikri doğmuş ve Maliye Hazinesi’ne ait yapının kullanım hakkı Aralık 2001’de Büyükşehir Belediyesi’ne geçmiştir.

Yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Büyükşehir Belediyesi Tarihi Çevre Koruma Bürosu’nca hazırlanmış ve Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanmıştır.

Bursa Kent Müzesi kapsamında; Bursa kentinin tarihi, coğrafi, kültürel, sosyal, ekonomik, ticari ve turistik yapısına ilişkin bilgi ve belgeler, görsel sunum, obje ve animasyonlarla tanıtılmaktadır. Müzede Bursa’da yaşamış altı Osmanlı padişahının balmumu heykelleri bulunmaktadır. Ayrıca, müzede yer alan kentin topografik maketi sayesinde, ziyaretçiler Bursa surları ve külliyeler, hanlar, hamamlar, camiler gibi anıt eserler hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler.

Müzenin bodrum katında yer alan ‘Tarihi Esnaf Sokağı’ nda; Bursa’nın geleneksel ticaret hayatı ‘Arabacı, Nalbant, Saraç, Semerci, Yemenici, Bıçakçı, Bakırcı-Kalaycı, Tenekeci, Marangoz, Keçeci, Sepetçi, Şekerci, Kebapçı, İpek-Tekstil-Havlucu’ özgün dekor ve canlandırmalarıyla tanıtılmaktadır.

Tüm katlardaki koridorlar, geçici sergi mekanı olarak kullanılmakta, böylece değişen temalar müzenin sürekli izlenen bir mekan olmasını sağlamaktadır.

Müze bütünündeki sergileme, ağırlıklı olarak üzerlerinde tanıtım metinleri, resimler ve fotoblok canlandırmaların yer aldığı panolar ile yapılmaktadır. Ayrıca bazı seksiyonlarda çeşitli maket, canlandırma, bilgisayar destekli bilgilendirme ve obje teşhiri de kullanılmaktadır.

Sergileme mekanları haricinde müzenin zemin katında ziyaretçilerin dinlenebileceği bir kafeterya, hediyelik eşya satış birimi ile birinci katında ise araştırmacıların yararlanabileceği Bursa Belgeliği, küçük ölçekli bir kütüphane, periyodik okuma salonu, dia ve multivizyon gösterileri ile küçük toplantıların yapılabileceği çok amaçlı bir salon ve yönetim birimleri yer almaktadır.

Müzenin giriş avlusunda bulunan anfi tiyatro; konser, dinleti gibi etkinlikler yapılmasına olanak sağlamakta, dış mekanda da sergi düzenlemeleri yapılmaktadır.