Taşoda Etnoğrafya Müzesi

Taşoda Konağı (Taşoda Etnografya Müzesi) merkezde, Pazar Mahallesi’ndedir. Osmanlı sivil mimarisi için güzel bir örnektir. 17. yy’la ait olan yapıyı, Kınalı Aşireti’ne mensup Emin Bey yaptırmıştır. Bahçe içinde bulunup, bahçenin batı bölümünde yer alır.

İki katlı olan yapının ilk katı taş, ikinci katı ise kerpiç ve ahşap ile yapılmıştır. Başodanın doğu cephesi ile altında bulunan sivri kemerli ve iki yanı açık ahırı, kesme köfeki taşı ile yapılmıştır. Birinci kata çıkılan merdivenin sahanlığının altında çeşme bulunur. Günümüze kadar sağlam kalmayı başarmış olan çeşme, kesme taş bloklar ile yapılmıştır. Zemin katta ise ahır ile birlikte ikisi büyük olmak üzere üç adet oda daha vardır.

İkinci kata çıkış ise, ahşap korkuluklu bir merdiven ile sağlanır. Bu merdiven, bir sofaya çıkar. Sofa, dikdörtgen şeklinde olup, güneyinde ve batısında odalar bulunur. Kuzey tarafında Başoda bulunur. Çıtalarla yapılmış olan kafesler ile dışa kapatılan sofanın çatısı çakma tekniğindedir ve ahşap çıtalarla yapılmıştır. Bu çıtalar ile aralarına yapılmış irili ufaklı üçgenler; yeşil, mavi ve kırmızı renklere boyanmışlardır.

Başoda: Işıklandırma için bolca pencere kullanılmıştır. Yapının en gözde ve dikkat çekici kısmı olmasını, işçiliğine ve süslemelerine borçludur. Odada bulunan ahşap yüklük, dolap, davlumbaz ile pencere ve tavan pervazları; altın ve gümüş varaklarla süslenmiştir. Süslemeler kalem işidir. Odanın kuzeyinde, tabandan ayrılmış bir seki vardır. Seki, hem odayı hem tavanı ikiye bölmüştür. Bu bölünme, duvarlara bitişik yükselmiş olan beş yüzlü sütun çelerdir ve üzerleri enine zikzak motiflerle süslenmiş, alt ve üstlerine kum saati şeklinde oymalar yapılmıştır. Tüm süslemeler yine kalem işidir ve sofadakilerle aynıdır.