Aydın Müzesi

Aydın Müzesi 1959 yılında Zafer İlkokulu'nun bir odasında kurulmuş ve uzun süre müzecilik hizmetleri burada yürütülmüştür.

1973 yılından sonra ise bu hizmet yeni müze binasında verilmeye başlanmıştır.

Bahçede Aydın İl sınırları içerisinde yer alan Tralleis, Magnesia, Alinda, Alabanda, Nysa, Amyzon, Piginda, Harpasa, Myus, Pygela, Orthosia, Mastaura vb. antik kentlerden gelen çeşitli dönemlere ait taş eserler sergilenmektedir. Müze salonlarında ise teşhir 3 seksiyondan oluşmaktadır.

1- Arkeoloji Seksiyonu

2- Sikke Seksiyonu

3- Etnografik Eser Seksiyonu