Side Müzesi

Müzede Hellenistik, Roma ve Bizans devirlerine tarihlenen silah kabartmaları, yazıtlar, Roma devri heykelleri, torsolar, lahitler, portreler, ostotekler, amforalar, sunaklar, mezar stelleri, sütun başlıkları ve sütun kaideleri sergilenmektedir.
Side Müzesi, Side antik kentinin Roma Devri'ne tarihlenen agorasının karşısındaki MS.2. yüzyıldan kalma antik agoranın hamamında faaliyet göstermektedir. Müzede sergilenen eserlerin büyük bir bölümü, 1947–1967 arasında Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından Side antik kentinde yapılan kazılarda çıkarılan buluntulardan oluşmaktadır.