Şefik Bursalı Müze Evi

1921-1930 yılları arasında, Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’nde, İbrahim Çallı Atölyesi’nde öğrenim gördü. 1936’da Atatürk’ün isteği üzerine Moskova, Kiev ve Leningrad’da Türk resmini tanıtan sergiler düzenledi. 1937 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne öğretim görevlisi olarak atandı. 1967’de emekli olarak Ankara’ya yerleşti. Ankara’da yaşadığı ev 1998 yılında bir müze haline getirildi. Şefik Bursalı, Türk resminde bağımsız hareket etmeyi tercih eden, inandığı ve geliştirdiği plastik değerleri şaşmaz bir kararlılıkla ömrünün sonuna dek uygulayan bir sanatçımızdır. “Bozkır Peyzajı” adıyla deyimleştirilen, sarı/sıcak bir renk armonisiyle, ıssızlığa ve melankolik çağrışımlara atıflı bu yöresel gözlemler, sanatçının tutkuyla bağlandığı Bursa görünümlerinde de oldukça belirgindir. Şefik Bursalı, resim eylemini yalnızca görüntü nakline indirgemeyen; toplumsal ve kültürel açılımlı bir sentezi kendi duygu ve düşünce yapısı üzerine eklemleyen bir yaklaşım içindedir. Hacim değerleriyle örülmüş yapısal unsurları; basit kavranmış bir perspektife göre konumlandırılmış kent ve yöre görünümlerinin, Bursalı’da “belge” niteliğinde ortaya çıkan gerçekçi kavrayışlar olduğunu vurgulamak gerekir.