Misis Mozaik Müzesi

Misis Mozaik müzesi Adana-Ceyhan arasında bulunan tarihi ipek yolu üzerinde yer almakta olup Adana'ya uzaklığı yaklaşık 26 km'dir. Araştırmalardan müzede bulunan mozaiklerin Genç Roma devrine ait olduğu anlaşılmıştır. Mozaikler içinde bir çok hayvan ve bitki motiflerinin işlendiği görülmektedir.
Misis Mozaik Müzesi

Müze Adana Ceyhan arasındaki tarihi İpek yolu üzerinde, Adana'ya 26 km uzaklıktadır. Adana Bölge Müzesine bağlı olarak 1959 yılında halkın ziyaretine açılan Misis Mozaik Müzesi, Misis höyüğünün batı yönündeki sırt üzerindedir. Bir rastlantı sonucu bulunan mozaiklerin tamamı o sıralarda Misis höyüğünde çalışan Prof. Bossert ile Dr. Ludvving Budde tarafından arkeolojik bir kazı sonucu meydana çıkarılmıştır.

Misis Mozaik Müzesi

Araştırmalardan mozaiklerin Genç Roma devrine, muhtemelen IV. Yüzyılın sonlarına ait Bazilika tipinde bir tapınağın tabanını kapladığı anlaşılmıştır. Küp şeklindeki ufak renkli taşlardan meydana getirilen bu şekilleri geometrik ve bitkisel motifler ile insan ve hayvan motifleri olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür. Bitkisel motiflerin tamamen stilize olmalarına karşılık insan ve hayvan figürleri son derece realist olarak işlenmiştir. Etrafı bitkisel ve geometrik motiflerle çerçevelenmiş bir karenin içini kaplayan kompozisyonunun tam ortasında bir kümes, bunun etrafında yine ayrı türlerden 16 tane vahşi ve evcil hayvan yer almıştır.